Семеен хотел “Аклади” *** е построен през 2006 година в модерен стил, съчетаващ уюта и съвременните  тенденции. Хотелът е разположен на  400 метра от прекрасния и тих  „Царски залив” , който очарова със своята 5-километрова плажна ивица от златен пясък, чисти и безопасни води, перфектни за плуване и всички видове водни спортове. В богато озелененото дворно пространство са изградени басейн за деца и  възрастни, както и ресторант с лятна градина. За удобството на почиващите в хотела се предлагат безплатен паркинг, ресторант и лоби бар. Хотелът разполага с 14 двойни стаи, 2 апартамента и 1 панорамно студио. Всички стаи са с изглед към басейна и с балкон.

Лица под 18 години се настаняват ЕДИНСТВЕНО с родител!

Изцяло реновиран през 2016 година!

 

     Е Л Е К Т Р И К  1  ЕООД

 

      СЕМЕЕН ХОТЕЛ АКЛАДИ гр. ЧЕРНОМОРЕЦ

 

       ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

 

Ръководството на ЕЛЕКТРИК 1 ЕООД Ви гарантира адекватна защита на личните  Ви данни, като администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.  (Общия регламент за защита на данните GDPR).

Настоящата политика на ЕЛЕКТРИК 1 ЕООД, която подлежи на периодична актуализация, описва как ние използваме, обработваме, съхраняваме и защитаваме личните Ви данни, които ни предоставяте във връзка с използването на предлаганите от нас услуги.

 

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Вие може да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни.

Личните Ви данни се събират само ако ги предоставяте доброволно, например  когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване. Когато правите резервация, Вие ще следва да попълните онлайн форма, която съдържа: име, имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката /включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката/.

 

1.     Категории данни, които можем да обработваме:

 

При настаняването Ви в Семеен хотел АКЛАДИ ние изискваме от Вас единствено законоизискуемия обем лични данни, утвърден от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерство на туризма, съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма на Република България, а именно:

 

 • Единен граждански номер/Личен номер на чужденец;
 • Име на лицето (за български граждани-на кирилица, а за чужденци-на латиница, съгласно националния документ),
 • Дата на раждане;
 • Пол;
 • Гражданство;
 • Номер на лична карта/валиден национален документ за самоличност;
 • Държава, издала документа за самоличност.

 

Картови данни и автентикационни данни.

Ние нямаме достъп до Вашите картови данни, ако резервацията ви е направена през рецепция или чрез сайт за групово пазаруване. Ние имаме достъп до Вашите картови данни само ако резервацията ви е направена чрез Booking.com.

ЕЛЕКТРИК 1 ЕООД  (Семеен Хотел АКЛАДИ) няма да изисква от Вас предоставянето на данни от кредитната Ви карта  (включително тип, номер, CVC код, валидност, име на картодържателя).

Видеонаблюдение.

Ние извършваме видеонаблюдение на района около хотел АКЛАДИ, както и на салона на рецепция, ресторант и лоби бар, с цел осигуряване на сигурност и защита. Като наши гости, вие ще бъдете обект на видеонаблюдение, данните от което се съхраняват за период, предвиден в нашата политика за съхранение на лични данни.

2.     Доброволно даване на съгласие за обработването на  личните Ви данни:

 

 • Цели на обработването: Установяване на контакт с вас, хотелско настаняване и изпълнение на изискванията на Закона за туризма. Не се извършва събиране, обработка и използването им за каквито и да са други цели.

 

 • Срок на съхранение: 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

 

 • В случай, че се осъществява видеонаблюдение - Регистър „Видеонаблюдение” – 14 дни.

 

  Правно основание за обработването: Хотелско настаняване.

 

Личните Ви данни се събират, само ако ги предоставите доброволно. Личните данни на лица под 16 години се предоставят от носещия родителска отговорност за детето. Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.

В случай, че не дадете съгласие за предоставяне на личните Ви данни, не може да бъдете настанени в хотела!

 

 3.     Вашите права:

 

 • Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите информация от нас за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват, като подадете Заявление за достъп до лични данни.

 

 • Право на поправка на личните данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас са неточни, имате право да изискате да направим съответните корекции.

 

 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си преди реализирана нощувка и не е налично основание за продължаване на обработката и съхранението, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.

 

 • Право на ограничаване на обработването: При определи обстоятелства, например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или в легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на личните Ви данни, докато не бъде намерено решение.

 

 • Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по  отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни или до съда.

 

4.     Съвместни администратори на лични данни (за данни на Потребители - клиенти на хотелската услуга )

При извършване на хотелско настаняване, при закупуване на хотелската услуга чрез посредник – Booking.com, това поражда взаимоотношения между нас и посредник. В контекста на тези правоотношения, в изпълнение на основната цел, ние получаваме Ваши лични данни от посредника. Ние придобиваме статут на съвместен Администратор на лични данни, по смисъла на действащото законодателство. Като такъв,  всяка страна има съпътстващи задължения и отговорности. Дружеството ни изрично е информирано от  посредника  и за тях е осигурено съгласие чрез отделен документ.

 

5.     Предоставяне на данни на трети лица.

 

Възможно е да споделим и разкрием Ваши лични данни на правителствени или разследващи органи, само ако това се изисква от закон или други нормативни актове, имащи силата на закон в случай на съдебен процес, наказателно преследване, съдебна заповед или призовка.

 

6.     Сигурност:

 

ЕЛЕКТРИК 1 ЕООД – Семеен хотел АКЛАДИ прилага всички необходими технически и организационни мерки за да гарантираме защитата на предоставяните от Вас лични данни срещу случайно или умишлено унищожение, промяна, загуба или достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, съобразно с технологичното развитие и в съответствие с Общия Регламент за защита на данните (GDPR).

 

7.     Допълнителна информация:

 

Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящия информационен бюлетин за нашата политика за защита на личните Ви данни или ако желаете допълнителна информация, можете да се свържете с нашия екип на e-mail akladi@abv.bg или на телефон 0885376556.

 

 

 

                                                                                   Ръководството на Семеен хотел АКЛАДИ.